Unijny komisarz ds. rolnictwa połączył się za pośrednictwem internetu z uczestnikami inauguracji.

W swoim przemówieniu Janusz Wojciechowski podkreślił, że "wszelki postęp w rolnictwie, ale także nowe wyzwania, które przed rolnictwem stoją, wymagają wiedzy naukowej".

- Dzisiaj w Unii Europejskiej realizujemy priorytety jeśli chodzi o przyszłość rolnictwa w Europe - myślę przede wszystkim o "zielonym ładzie", który jest wielkim planem zreformowania rolnictwa w taki sposób, żeby było bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, bardziej odporne na sytuacje kryzysowe, żeby rozwijało się w sposób zrównoważony - mówił komisarz.

W jego ocenie rolnictwo w czasie pandemii zdaje egzamin i mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, ale - jak podkreślił komisarz - musimy intensywnie pracować, by bezpieczeństwo żywnościowe zostało zachowane też w dłuższej perspektywie, dla przyszłych pokoleń.

Zwracając się do studentów Wojciechowski powiedział, że wybrali "bardzo interesujący, ale też bardzo wymagający zawód".

- Współczesny rolnik musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, można powiedzieć człowiekiem renesansu, wykazującym się wiedzą z różnych dziedzin i korzystającym z dorobku nauki - powiedział komisarz podkreślając, że Polska jest ważną częścią rolnictwa europejskiego.

Nowy rektor Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Sylwester Tabor przypomniał, że w tym roku przypada 130-lecie nauczania rolnictwa na poziomie wyższym w Krakowie, nauczania zapoczątkowanego przez Studium Rolnicze, powołane przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UR powstał ze zlikwidowanych wydziałów Rolniczego i Leśnego UJ).

- Skomplikowana sytuacja polityczna i epidemiczna na świecie spowodowały, że nadal każdego dnia co dziesiąta osoba na świecie kładzie się spać głodna. Widać, zatem jak wiele pracy pozostało przed nauką i kształceniem rolniczym w Polsce i na świecie - powiedział rektor.

Podkreślił, że nauki rolnicze jak żadne inne dbają o zrównoważony rozwój środowiska i społeczeństw i "bazują na gruncie poznania praw rządzących przyrodą, a nie na gruncie ideologii".

Zapowiadając dalszy rozwój uczelni rektor zwrócił uwagę, że częściowo ma ona już nowoczesną aparaturę, ale - jak dodał - nie zawsze jest ona w pełni wykorzystana i dlatego uczelnia będzie dążyć do utworzenia centralnych laboratoriów, służących interdyscyplinarnym i międzynarodowym zespołom badaczy.

Mówiąc o osiągnięciach naukowych wyliczał:

- Specjalizacja w zakresie koordynacji projektów przez Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów i Centrum Transferu Technologii oraz biuro podległe Prorektorowi ds. Nauki, w okresie ostatnich pięciu lat zaowocowała 63 projektami na łączną kwotę przeszło 76 mln zł. W tym samym okresie uzyskaliśmy 42 patenty, a dalsze 82 zgłoszenia wynalazków oraz wzorów użytkowych i przemysłowych - oczekuje na decyzję o udzielaniu patentu. Ogólnie należy jednak nadmienić, że uzyskiwane wskaźniki parametryczne nie są imponujące, bo najwyższe dotyczą zwykle co czwartego nauczyciela akademickiego.

W swoim przemówieniu zwrócił uwagę też m.in. na zaangażowanie w rozwój uczelni pracowników administracji i zapowiedział, że - w miarę możliwości finansowych - wynagrodzenia pracowników innych niż nauczyciele będą "urealniane".

Rok akademicki 2020/2021 na Uniwersytecie Rolniczym rozpoczęło prawie 8 tys. studentów na 30 kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych.

W związku z pandemią liczba miejsc w akademikach została zmniejszona o jedną trzecią. Wyłączone z kwaterowania są pokoje przeznaczone na izolatoria i pokoje przeznaczone do kwaterowania rotacyjnego (dla osób, które nie będą przez cały miesiąc zamieszkiwały w pokojach).