Funkcjonariusze z konińskiego oddziału wielkopolskiej inspekcji transportu zatrzymali na autostradzie A2 w Lądku pojazd członowy polskiego przewoźnika, którym przewożono mrożony chleb z Niemiec do Polski. Ciężarówka dalej nie pojechała.

Po pierwsze - kierowca nie posiadał certyfikatu ATP, czyli dokumentu dopuszczającego naczepę do przewozu produktów spożywczych w specjalnych warunkach transportu. "Naczepa nie miała ważnej tabliczki ATP świadczącej o tym, że pojazd spełnia wymagania do przewozu ładunków głęboko mrożonych, czyli artykułów szybko psujących się. Tabliczka ATP powinna być umieszczona w sposób trwały na ścianie środka transportu, w miejscu dobrze widocznym, obok innych tablic identyfikacyjnych" - wyjaśnia Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

Weryfikacja dokumentów w systemie CEPiK wykazała, że badanie techniczne naczepy było nieważne od ponad 8 miesięcy. Dokonano więc elektronicznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Inspektorzy nie znaleźli również na naczepie numeru identyfikacyjnego VIN, w związku z czym powiadomiono jednostkę policji. Inspektorzy określili zatrzymaną naczepę mianem "naczepy-widmo".

Za stwierdzone naruszenia przewoźnika czeka postępowanie administracyjne. Identyfikacją naczepy zajęli się policjanci ze Słupcy.