Nagroda „Złotego Kłosa" przyznawana jest instytucjom, przedsiębiorcom i osobom indywidualnym zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych.

Minister Marek Sawicki, dziękując wszystkim uczestnikom spotkania za dotychczasową pracę, powiedział: „Wasza działalność, przyczyniająca się do rozwoju naszej gospodarki jest potrzebna zarówno z punktu widzenia Wspólnej Polityki Rolnej jak i tempa rozwoju gospodarczego." Minister przypomniał, że trwają prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. „Zapraszam również świat nauki do odważnej dyskusji na temat przyszłości WPR. Obecna unijna polityka rolna jest polityką stagnacji. Trzeba takiej reformy, która uczyni ją prostszą i bardziej przejrzystą, która pozwoli większą ilość środków przeznaczać na innowacje i rozwój, na budowanie konkurencyjności. Potencjał europejskiego rolnictwa, w mojej ocenie, jest nadal niewykorzystany" - podkreślał minister.

Zwracając się do nagrodzonych Marek Sawicki życzył wyróżnionym wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Nagroda „Złotego Kłosa" przyznawana jest przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) od 2001 r. firmom, instytucjom i osobom fizycznym zasłużonym zarówno dla rozwoju rolnictwa, jak i za pracę na rzecz Stowarzyszenia.