Każde sołectwo mogło złożyć jedno zgłoszenie do udziału w konkursie, a nagrodą był wyjazd do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Powinny one zawierać m.in. opis obchodów Narodowego Święta Niepodległości, dokumentację fotograficzną zawierającą maksymalnie 10 zdjęć, nagrania audio i wideo.

Zgodnie z regulaminem w wycieczce do muzeum będzie mógł uczestniczyć wyróżniony sołtys lub osoba go reprezentująca, a także wskazani przez niego przedstawiciele społeczności - maksymalnie 40 osób.

W regulaminie konkursu określono, że głównym celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości znaczenia Narodowego Święta Niepodległości, aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie upamiętnienia święta zgodnie z ideą 1918 roku, a także upowszechnianie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości.

Wyniki konkursu z wykazem laureatów zostały zamieszczone na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.