Prezes Rady Ministrów podkreślił, że  Polska nie osiągnęłaby tak dobrego wyniku w pozyskiwaniu środków europejskich, gdyby nie zaangażowanie prawdziwych Euroliderów. Ludzi, którzy realizują nawet najbardziej ambitne projekty. - Na dzisiejszej Gali wyróżniliśmy tych Zwykłych – a zarazem Niezwykłych, bo to oni, wykorzystując środki europejskie, tak naprawdę zmieniają Polskę – powiedziała minister Bieńkowska.

Laureatami tegorocznej edycji konkursów zostali: Krzysztof Początek - naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Urząd Miasta Opola, województwo opolskie; Ewa Widera - podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, Urząd Gminy Krzyżanowice, województwo śląskie; Ryszard Zwojewski - kierownik Referatu Programów Rozwojowych, Gmina Prudnik, województwo opolskie; nagrodę specjalną ministra otrzymał profesor Henryk Skarżyński - dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS), województwo mazowieckie.

Już po raz trzeci Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konkurs Eurolider – konkurs dla osób, które konsekwentnie i wytrwale angażują się w pozyskiwanie Funduszy Europejskich dla rozwoju lokalnych społeczności i  poprawy jakości życia w swoim najbliższym  otoczeniu: w gminie, w regionie. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało ponad 120 kandydatów.