Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach otrzymał dwie nagrody; za rozwiązanie pt.: "Wytworzenie i wdrożenia do uprawy towarowej w Polsce odmiany truskawki "GRANDAROSA" wyhodowanej w Instytucie Ogrodnictwa" oraz za rozwiązanie pt.: "Opracowanie i wdrożenie do praktyki ogrodniczej innowacyjnego podłoża "CARBOMAT" do bezglebowej uprawy roślin szklarniowych".

Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach otrzymał nagrodę za rozwiązanie "Innowacyjna diagnostyka Mycoplasma synoviae oraz ograniczenie występowania zakażeń mykoplazmami w stadach drobiu".

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach otrzymał nagrodę za "Wyznaczanie obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce".

Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu otrzymał nagrodę za "Opracowanie materiałów i wdrożenie integrowanej ochrony rzepaku".

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. W. Dąbrowskiego w `Warszawie otrzymał nagrodę za rozwiązanie pt.: "Zastąpienie tradycyjnego nawożenia plantacji buraka cukrowego nawożeniem w postaci pozostałości po fermentacji wysłodków buraczanych".

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu otrzymał nagrodę za "Program Konopny - narzędzie komercjalizacji rolniczych dóbr własności intelektualnej na skalę międzynarodową".