Niestety często o tym się zapomina i w rolnictwie, podczas prac na polu, ale też w samym gospodarstwie, odnotowuje się wiele wypadków. Najwięcej jest ich podczas żniw i to często z udziałem dzieci. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszej połowie 2012 r. w rolnictwie wypadkowi uległo 374 osoby. Na szczęście z roku na rok podnosi się nasza świadomość, bo dla porównania w analogicznym okresie roku 2011 ta liczba była większa i wyniosła - 462 osoby.

Tej wyższej świadomości pomaga fakt, że już p raz dziesiąty organizowany jest Ogólnokrajowy Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

W 2012 roku do konkursu przystąpiło 982 gospodarstwa indywidualne. Wizytując gospodarstwa, komisje konkursowe zwracały uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jeden z organizatorów konkursu.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju w 2012 roku uznano gospodarstwo Magdaleny i Jakuba Wojciechów z miejscowości Grzawa w województwie śląskim. Komisja przyznała też dwa równorzędne II miejsca: Jolancie i Adamowi Kochańskim z Jasionóweczki z Podlasia oraz Lidii i Zbigniewowi Krzywdom z Aleksandrii z Wielkopolski. Również za III miejsce uhonorowano dwa gospodarstwa: Barbary i Marka Gręźlikowskich z Dobrzejewic w woj. kujawsko-pomorskim oraz Krzysztofa Skubiszyńskiego z Brzeżna w woj. zachodniopomorskim.