Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 9,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 51,71 zł/dt) i były też niższe o 38,2 porc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku.

Za żyto w skupie płacono średnio 42,62 zł/dt, tj. o 11,1 proc. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 37,3 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku.

We wrześniu br. za ziemniaki w skupie płacono 23,73 zł/dt, tj. o 39,9 proc. mniej niż przed miesiącem, ale za to o 19,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowała się na 4,64 zł/kg.

We wrześniu br., ceny skupu żywca wołowego (średnio 4,12 zł/kg) nieznacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca - o 0,4 proc., a w skali roku - o 0,8 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego obniżyły się do poziomu 3,65 zł/kg, tj. o 3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2007 r.

Za 1 hl mleka płacono w skupie średnio 93,29 zł, tj. o 1,6 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 18,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Ceny podstawowych produktów rolnych we wrześniu 

 

IX 2008

Ziarno zbóż
(bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie 

pszenica

żyto

jęczmień

kukurydza

bydło bez cieląt

trzoda chlewna

drób

w zł / 1dt

w zł / 1 kg  wagi żywej

w zł / 1 hl

Polska

51,71

42,62

58,07

53,12

23,73

4,12

4,64

3,65

93,29

Dolnośląskie

51,91

41,10

64,30

45,07

31,38

4,01

5,17

3,44

103,40

Kujawsko - pomorskie

54,08

44,12

51,05

61,47

18,68

4,16

4,79

3,53

92,07

Lubelskie

52,10

45,23

60,61

53,46

19,37

4,22

4,65

4,44

87,43

Lubuskie

53,53

41,52

51,96

68,74

16,88

3,84

4,64

3,99

91,67

Łódzkie

57,51

42,79

51,37

64,48

32,96

3,79

4,62

3,63

86,90

Małopolskie

49,44

50,00

56,80

58,99

33,86

4,33

4,54

3,09

90,21

Mazowieckie

54,05

42,82

59,78

59,97

35,15

4,11

4,69

3,38

87,43

Opolskie

52,12

45,44

62,06

49,93

36,45

4,02

4,50

3,27

107,46

Podkarpackie.

49,07

46,99

46,17

55,11

31,66

4,05

4,59

3,63

87,86

Podlaskie

56,09

46,05

54,51

-

19,25

3,99

4,55

3,81

98,85

Pomorskie

47,98

42,00

53,97

63,16

27,66

4,25

4,51

3,92

91,88

Śląskie

51,86

53,46

52,62

51,53

48,15

4,23

4,53

3,35

100,93

Świętokrzyskie

52,93

46,33

53,51

-

41,18

4,48

4,64

4,27

89,63

Warmińsko - mazurskie

48,21

39,40

45,39

-

17,37

3,92

4,57

3,89

93,72

Wielkopolskie

56,51

45,16

56,14

49,77

18,64

4,19

4,57

3,70

97,03

Zachodniopomorskie

53,91

40,29

47,94

57,00

19,51

4,85

4,62

3,39

102,39

Źródło: GUS