Po raz 19 zostały ogłoszone wyniki rankingu Perspektywy. Spośród uczelni rolniczych na pierwszym miejscu, kolejny rok z rzędu znajduje się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczelnia otrzymała także nagrodę specjalną w kategorii Kuźni Kadr.

W rankingu uczelni rolniczych drugie miejsce zajęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na trzecim uplasował Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Ranking Perspektyw zaliczany jest do jednego z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie i jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W ocenie uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność, umiędzynarodowienie.