Jak powiedział dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Henryk Zamojski konkurs Złoty Kłos, w którym przyznawane są nagrody za najlepsze plony kukurydzy i pszenicy, odbył się w woj. opolskim już po raz osiemnasty.

W rozstrzygniętej w tym tygodniu ubiegłorocznej edycji Złotego Kłosa komisja konkursowa nie oceniała plonów pszenicy ze względu na poważne wymarznięcia z początku 2012 roku. - Były bowiem gospodarstwa a nawet całe powiaty, w których wymarzła ona niemal w stu procentach. Uznaliśmy więc, że sprawiedliwiej będzie w ogóle nie oceniać w tej kategorii - wyjaśniła dr Agnieszka Krawczyk z Ośrodka w Łosiowie, przewodnicząca komisji konkursowej.

Do konkursu zgłoszonych zostało ostatecznie 25 producentów kukurydzy.

Kierownik produkcji roślinnej i agronom w zwycięskim gospodarstwie Pagro Sp. z o.o. Krzysztof Bochniak stwierdził, że do tak dobrych zbiorów przyczyniły się paradoksalnie właśnie ubiegłoroczne wymarznięcia. - Wymarzło nam sto procent ozimin, całe 600 hektarów. Zasialiśmy więc, w miejscu wymarzniętego rzepaku, kukurydzę. A ta obrodziła - stwierdził Bochniak.

Dodał, że podstawą do dobrych zbiorów jest stosowanie oryginalnych środków ochrony roślin. - Jak się nie oszczędza na uprawie, to się zyskuje na plonie - podsumował.

Drugie miejsca ex aequo za plon sięgający niemal 15 ton kukurydzy z ha zdobyli Józef Walas z miejscowości Włochy w gm. Domaszowice oraz Zbigniew Gołyski z Siemysłowa też w gm. Domaszowice. Trzecie lokaty, także ex aequo, przyznano Kombinatowi Rolnemu "Kietrz" i Damianowi Zatońskiemu z Kozłówki w gm. Kietrz. Zdobywcy trzecich miejsc osiągnęli wynik prawie 14,5 tony z hektara.

Spółka Pagro z Pągowa w gm. Wilków powstała w 1993 roku wydzierżawiając majątek zlikwidowanych PGR-ów Pągów i Pszeniczna. Gospodaruje na powierzchni 1026 ha, z czego 602 ha są własnością spółki. Zatrudnia 30 stałych pracowników. Działalność obejmuje m.in. produkcję i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego; produkcję zbóż, buraków cukrowych, rzepaku; produkcję mleka; hodowlę bydła mlecznego i opasowego oraz doświadczalnictwo rolnicze w zakresie uprawy zbóż jarych, ozimych i buraka cukrowego.