Jury konkursu będzie oceniało walory estetyczne, dbałość o ochronę środowiska, inwestycje służące rozwojowi czy też działania na rzecz kultywowania dziedzictwa kulturowego wsi. Po uwagę będzie także brana aktywność społeczności lokalnej.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w terminie od 6 maja do 14 czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz dołączyć do nich 10 fotografii promujących wieś - obrazujących wszystkie wątki wymienione wyżej.

Dla zwycięzców konkursu władze samorządowe regionu przygotowały nagrody finansowe w wysokości 8 tys. zł za pierwsze oraz odpowiednio 6 tys. i 4 tys. za dwa kolejne miejsca. Z terenu jednej gminy można zgłosić do konkursu dowolną ilość sołectw. Jest jednak warunek, że wieś, która już wygrała konkurs nie może zostać ponownie zgłoszona do kolejnej jego edycji.

Organizatorami tego kolejnego w br. konkursu związanego z obszarami wiejskimi w regionie są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów, Lubuska Izba Rolnicza oraz Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

W ubiegłym roku Najpiękniejsza Wsią Lubuską zostały Mirostowice Dolne w gminie Żary, przed Czarnowem z gminy Krosno Odrzańskie i Dąbrówką Wlkp. w gminie Zbąszyń.

Pod koniec kwietnia Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku ogłosił piątą edycję konkursu "Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego 2013 roku". Ubiegłoroczną edycję tego konkursu wygrało gospodarstwo agroturystyczne Władysława Miodowskiego z Osiecznicy w powiecie krośnieńskim.