Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany w latach 2015-2020.

Pomoc finansowa będzie przysługiwała gminom, których połowę powierzchni zajmują parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w takim samorządzie musi być mniejszy niż 92 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W zależności od rodzaju prowadzonej inwestycji, np. budowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów czy rekultywacji gleby samorządy, będą mogły liczyć na zwiększony poziom umorzenia pożyczki, obniżone oprocentowanie, zwiększony poziom intensywności dofinansowania, obniżony minimalny próg dotacji/pożyczki.

"Będziemy prowadzić monitoring, jak przedstawiona oferta jest wykorzystywana. Jeżeli po roku okaże się, że program w niewystarczającym stopniu spełnia swoje zadanie, będą korekty" - powiedział w poniedziałek minister środowiska Maciej Grabowski.

Resort poinformował, że wsparcie zielonym gminom oferują też Lasy Państwowe. W zeszłym roku na wspólne przedsięwzięcia z samorządami LP przeznaczyły blisko 9,5 mln zł. Na ten rok zaplanowano ok. 16,5 mln zł. Jak podano, np. w woj. pomorskim Nadleśnictwo Ustka w latach 2013-2014 razem z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku podjęły się wspólnej przebudowy drogi powiatowej Orzechowo-Przewłoka. Wartość tej inwestycji to ponad 850 tys. zł, z czego ponad 60 proc. to udział nadleśnictwa.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że więcej pieniędzy dla gmin ma przynieść nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym dotycząca podatku leśnego. Płatnikiem takiej daniny na rzecz samorządów są Lasy Państwowe. Nowela zakłada m.in. likwidację preferencyjnej (obniżonej o 50 proc.) stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych.

Jak zaznacza ministerstwo, taka zmiana ma spowodować wzrost dochodów budżetów gmin, często najbiedniejszych, zlokalizowanych na obszarach pozbawionych przemysłu, w budżecie których podatek leśny stanowi znaczący udział. Zgodnie z informacją resortu, gminy uzyskałyby blisko 53 mln zł więcej. W 2013 roku Lasy Państwowe płacąc podatek leśny przekazały 167,6 mln zł.