Wnioski należy składać w terminie od dnia 27 lutego 2015 roku do dnia 27 marca 2015 roku.

Kwota alokacji w ramach obecnego naboru wynosi 32 mln zł, a roczne limity udostępniania środków wynoszą: w 2015 roku - 5 mln zł, 2016 roku - 16 mln zł, 2017 - 11 mln zł.

W sytuacji, gdy wnioski złożone w ramach naboru nie wyczerpią całej puli dostępnych środków, NFOŚiGW może przeprowadzić dodatkowy nabór. Jednocześnie NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Składanie ich odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.