Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia 13 stycznia br. w Warszawie podpisali wiceprezes zarządu NFOŚiGW Sławomir Mazurek oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski. W uroczystości wziął udział Poseł na Sejm RP Jan Mosiński.

Projekt pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 został dofinansowany blisko 28,6 mln zł z NFOŚiGW przy równoczesnej dotacji ze środków europejskich, z programu LIFE w wysokości prawie 10,8 mln euro.

Neutralność klimatyczna

Szereg długookresowych działań, które według założeń w Strategii rozpoczęły się już od tego roku ma regionalnie wprowadzić w życie ideę neutralności klimatycznej - spowodować transformację energetyczną we wszystkich sektorach gospodarki, rozwinąć i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - a w konsekwencji podnieść efektywność energetyczną wschodniej Wielkopolski. Całość będzie kosztować ok. 85 mln zł, a realizacja działań strategicznych zakończy się w 2031 r.

Planowana głęboka i szybka transformacja ma spowodować pozytywną, istotną zmianę społeczną, ma to być również szansa na przejście na niskoemisyjną gospodarkę. -Transformacja energetyczno-klimatyczna jest bardzo istotna - podkreślił wiceprezes Mazurek.

-Istotne jest, aby odbywała się ona w sposób sprawiedliwy. Ważne jest to, żeby ta transformacja nie pozostawiła nikogo z tyłu, szczególnie w tych regionach - w terenach górniczych -, gdzie ich rozwój opierał się na pozyskiwaniu węgla i innych minerałów - dodał.

Jak powiedział Jacek Bogusławski, dzisiejsza umowa "znakomicie" wpisuje się w plan, który zakłada, że do 2040 roku zostanie wprowadzona w życie idea neutralności klimatycznej.

Województwo Wielkopolskie zrealizuje wdrożenie Strategii we współpracy z dwoma Partnerami Wspierającymi - Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a także z 12 innymi podmiotami.