- Książka została opatrzona licznymi fotografiami i przystępnym dla każdego opisem poszczególnych podkarpackich obszarów +Natura 2000+. Jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie" - powiedziała Grabowska.

Wydawnictwo będzie udostępniane nieodpłatnie. Trafi m.in. do wszystkich gimnazjów i szkół średnich regionu, a także instytucji związanych z ochroną środowiska. Jego redaktorkami są Agnieszka Marceli i Dorota Rogała.

- Publikacja powstała dzięki bezinteresownej życzliwości i współpracy blisko 80 osób badających przyrodę i działających na jej rzecz - podkreśliła Grabowska.

Europejska Sieć Ekologiczna "Natura 2000" jest siecią obszarów chronionych, tworzoną na terenie Unii Europejskiej. Ma służyć zachowaniu różnorodności biologicznej typowej dla regionów, a w szczególności wybranych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych.

W województwie podkarpackim sieć "Natura 2000" liczy 62 obszary ptasie i siedliskowe, obejmuje 32 proc. powierzchni województwa.