Prace badawcze będą prowadzone przez naukowców Instytutu Ochrony Roślin PIB, a także badania zlecane przez inne jednostki naukowo-badawcze i podmioty gospodarcze. Będzie tam można prowadzić badania nad szkodliwością, biologią oraz zwalczaniem organizmów kwarantannowych i inwazyjnych, a także z wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych.

Powierzchnia Centrum to 800 m2, z czego powierzchnia szklarni zajmuje około 280 m2. Obiekt jest w pełni zautomatyzowany. Na bieżąco zatem można monitorować warunki panujące w poszczególnych kabinach szklarniowych oraz laboratoriach, a także odczyt danych archiwalnych.

System bez przerwy czuwa nad bezpieczeństwem obiektu wykonując w każdej sekundzie kilku tysięcy pomiarów i alarmując o wszelkich nieprawidłowościach. Obiekt ma własną stację meteorologiczną, która rejestruje temperaturę oraz wilgotność powietrza, nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru, detekcję opadu deszczu oraz śniegu.

Źródło: farmer.pl