Projekt obejmuje prace nad ośmioma innowacjami z dziedzin takich jak: budownictwo, produkcja maszyn rolniczych, gospodarka wodno-ściekowa czy odnawialne źródła energii. Naukowcy pracują m.in. nad robotem, który pomoże w monitorowaniu pod ziemią sieci wodno-kanalizacyjnej, bez konieczności prowadzenia wykopów. Projektować też będą linię technologiczną do produkcji ciągłej silikatowej płytki elewacyjnej. Wypracowanie też mają być nowe, ekologiczne rozwiązania związane z wykorzystaniem granulatu asfaltowego w budowie dróg.

Politechnika chce też pomóc znaleźć konkretnej firmie nowe rozwiązania, by poprawić trwałość i niezawodność produkowanych przez nią maszyn rolniczych czy wypracować system diagnozowania maszyn i przyczep rolniczych wtedy, gdy są jeszcze na linii produkcyjnej.

Elementem projektu są też prace nad modyfikacją właściwości eksploatacyjnych narzędzi chirurgicznych, czy wdrożenie do produkcji specjalnej centrali wentylacyjnej z rekuperacją energii cieplnej, by - jak to określono - kształtować mikroklimat w pomieszczeniach służących do hodowli drobiu.

Jedną z branż, na których rozwój stawia uczelnia, są odnawialne źródła energii. Naukowcy pracują m.in. nad nową konstrukcją i wdrożeniem do produkcji siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu.