W czwartek w siedzibie Funduszu, NFOŚiGW oraz spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisali umowę ws. współpracy przy małych elektrowniach jądrowych (SMR).

Nasza współpraca będzie się opierać na tym, że będziemy wspólnie finansować to przedsięwzięcie i będziemy wspólnie dzielić koszty. (...) Oprócz tego, że jesteśmy instytucją rządową ministra klimatu i środowiska, a więc zapewniającą poparcie i współpracę ze strony rządu, to jesteśmy instytucją finansową - powiedział Michalski.

Dodał, że NFOŚiGW stanie się współudziałowcem firmy, która będzie budowała w Polsce małe reaktory jądrowe poprzez jej dokapitalizowanie.

 

 

Finansowanie małych elektrowni

Michalski poinformował ponadto, że do dokapitalizowania przedsięwzięcia zostaną wykorzystane środki krajowe, którymi dysponuje Fundusz. -Dysponujemy środkami krajowymi i zagranicznymi, przede wszystkim unijnymi, (...) zaś to przedsięwzięcie zamierzamy opierać o środki krajowe - powiedział.

-Naszym celem jest dofinansowanie aby to przedsięwzięcie miało stabilny kapitał. (...) Nie przewidujemy wchodzenia w większościowy udział, czy akcjonariat. Generalnie chodzi nam o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo finansowe - powiedział Michalski.

Kiedy powstaną małe elektrownie jądrowe?

Obecny na konferencji wiceprezes Orlen Synthos Green Energy Dawid Jackiewicz przekazał, że pierwszy reaktor ma powstać przed rokiem 2030, a kolejnych kilkanaście w pierwszej połowie lat 30-tych. Dodał, że w drugiej połowie kwietnia tego roku zostaną zaprezentowane pierwsze potencjalne lokalizacje dla SMR-ów, a moc jednego reaktora będzie wynosiła 300 MWe.

 

 

Z kolei prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów powiedział, że ambicją spółki jest budowa w Polsce floty reaktorów typu SMR, a skala projektu powinna zminimalizować koszty budowy.

-Istotnym elementem cenowym w tym projekcie jest to, że mówimy o źródle ciepła i źródle prądu, które jest zdekarbonizowane. Dzisiaj ceny emisji CO2 wynoszą 90, momentami przekraczając 100 euro. W sytuacji kiedy budujemy bloki jądrowe wiemy, że nawet cena uprawnień, która jest dzisiaj powoduje, że ten reaktor w przeciągu 25 lat spłaciłby się z samych uprawnień za opłaty CO2, które są dzisiaj - dodał Kasprów.

Małe elektrownie modułowe - czym są?

NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy planują budowę w Polsce reaktorów typu BWRX-300. Jest to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych.

Nad zastosowaniem technologii BWRX w Polsce pracuje od 2019 r. koncern Synthos. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy (SGE) została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Współpracę z SGE w obszarze energetyki jądrowej nawiązał również PKN Orlen, tworząc spółkę Orlen Synthos Green Energy. W lipcu 2022 r. złożyła ona do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii BWRX-300.

 

 

Przedsięwzięcie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy zakłada, że w latach 2029-2036 w Polsce powstanie system elektrowni SMR o łącznej mocy około 10.000 MWe, przy czym każda mała siłownia jądrowa składać się będzie z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt. Wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Projektowany okres eksploatacji każdego obiektu to 60 lat.