Zmiany rozporządzenia z 2004 r. domagają się organizacje ekologiczne. W ich ocenie ubój zwierząt może być prowadzony jedynie po pozbawieniu zwierząt świadomości, a obecne przepisy dopuszczające rytualny ubój bez pozbawienia zwierzęcia świadomości nie są zgodne z ustawą o ochronie zwierząt.

Resort poinformował, że unijna dyrektywa z 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju i zabijania stwierdza, że zwierzętom powinno się oszczędzić zbędnego bólu i cierpienia. Jednocześnie stwierdza również, że niezbędne jest zezwolenie na przeprowadzanie doświadczeń technicznych lub naukowych oraz „uwzględnienie szczególnych wymagań niektórych obrządków religijnych" - poinformowało biuro prasowe MRiRW.

To w dyrektywie zapisano, że wymagane nią ogłuszanie zwierzęcia przed ubojem nie ma zastosowania w przypadku zwierząt poddawanych szczególnym metodom uboju, przewidzianym przez niektóre obyczaje religijne.

Ministerstwo przypomina, że od 2013 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy - rozporządzenie z września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania. Jednak zgodnie z nim nadal nie będzie wymagane ogłuszanie zwierząt przed ubojem rytualnym - pod warunkiem, że ubój będzie prowadzony w rzeźni.

Rozporządzenie pozwala krajom członkowskim na dalej idące regulacje dotyczące ochrony zwierząt, nie jest to jednak jednoznaczne z możliwością wprowadzenia całkowitego zakazu uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne - zaznacza biuro prasowe resortu rolnictwa.

Resort przypomina, że polska ustawa o ochronie zwierząt nie zawiera żadnych odniesień do uboju rytualnego.

Biuro prasowe MRiRW podało, że w ministerstwie trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa unijnego rozporządzenia z września 2009 r., "ale resort nie planował wprowadzania zmian, które w odmienny i szczególny sposób miałyby regulować dokonywanie rytualnego uboju".

Kilka organizacji ekologicznych napisało do ministra rolnictwa Marka Sawickiego, domagając się, by przepisy ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r. i zasada pozbawiania zwierząt świadomości przez uśmierceniem były stosowane również w przypadku zwierząt zabijanych w związku z obrzędami religijnymi.