Ministerstwo Skarbu Państwa wystawiła na sprzedaż ponad 35 proc. udziałów w firmą Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET" Sp. z o.o. z siedzibą w Pile.

Resort chciał sprzedać 123.180 udziałów, stanowiących 35,47 proc. kapitału zakładowego spółki, której przedmiotem działalności jest przetwórstwo ziemniaków na skrobię, produkcja ze skrobi produktów dla przemysłu spożywczego, papierniczego i włókienniczego, produkcja syropów skrobiowych, mączki ziemniaczanej oraz białka paszowego.

Cena wywoławcza pakietu 123.180 udziałów wynosiła 5.360.793,60 zł, czyli 43,52 zł za jeden udział.