Według NIK, w badanym przez nią okresie, w latach 2002-2006 znacząco wzrosły wydatki na utrzymanie lokali ARiMR - z 3 mln zł w 2002 r. do 13,8 mln zł w końcu 2005 r. Zdaniem wiceprezesa NIK, działania Agencji w tym zakresie miały charakter doraźny, a niektóre odbywały się z naruszeniem przepisów ustawy i zamówieniach publicznych.

Źródło: tvn.24