Próbę przemytu nielegalnych środków ochrony roślin udaremnili funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Hrebennem (woj. lubelskie). Pestycydy znaleźli podczas kontroli samochodu ciężarowego wjeżdżającego do Polski z Ukrainy.

Kontrabanda była ukryta w kabinie kierowcy oraz w schowku pod naczepą. Niewiadomego składu i pochodzenia chemikalia przewożone były w opakowaniach bez etykiet i instrukcji użycia. Funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie 25 litrów nieznanych preparatów.

"Kierowca ciężarówki przyznał, że są to środki chwastobójcze. Wyjaśnił, że o przewiezienie ich do Polski poprosił go mieszkający na Ukrainie kolega" - czytamy w komunikacie KAS.

Przeciwko kierowcy funkcjonariusze KAS wszczęli postępowanie karne skarbowe. Na poczet kary grzywny mężczyzna wpłacił 400 złotych. Nielegalne  środki chemiczne trafiły do magazynu KAS i wkrótce zostaną zniszczone.