O sprawie na swojej stronie internetowej poinformował PIORiN. „Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wspierani przez Policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wykryli prawie 2 tony nielegalnych środków ochrony roślin. Do ujawnienia nielegalnych produktów doszło w wyniku przeszukania pomieszczeń magazynowych znajdujących się na jednej z posesji na terenie województwa wielkopolskiego.” – czytamy we wspomnianym komunikacie.


Na miejscu inspektorzy zabezpieczyli szereg preparatów niedopuszczonych do obrotu i stosowania w kraju. Były wśród nich zarówno produkty zawierające zakazane u nas substancje czynne, jak też środki ochrony roślin pochodzące z przemytu oraz produkty podrobione. WIORiN w Poznaniu prowadzi w sprawie dalsze czynności. Sprawą zajęła się również Policja i Krajowa Administracja Skarbowej.


PIORiN przypomina przy okazji rolnikom, że do ochrony upraw mogą być stosowane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju działalności, nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Powinny być one oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykiety zaś na opakowaniach środków powinny być opracowane w języku polskim.


Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przestrzega przed zakupem i stosowaniem środków ochrony roślin pochodzących z nielegalnych źródeł, jak również zaopatrzonych w etykiety w języku obcym. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że mogą one zawierać w swoim w swoim składzie niedozwolone lub niebezpieczne substancje chemiczne. Z wszelkimi wątpliwościami w tej kwestii można się zgłaszać do najbliższej jednostki wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.