Powierzchnia przekazanej nieruchomości to ponad 0,4 ha, jej wartość wynosi prawie 3 mln zł. Na przekazanych działkach zostaną zrealizowane inwestycje zgodne z działalnością statutową Izby: powstanie budynek administracyjno-biurowy oraz sale wykładowo-konferencyjne. Nieruchomości nieodpłatnie przekazane Dolnośląskiej Izbie Rolniczej, która aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczności, dowodzą, że działania ANR również nastawione są na rozwiązywanie problemów ekonomicznych i społecznych dolnośląskich wsi.