Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że kontrola odbyła się w 164 sklepach - branżowych (na przykład cukierniach, piekarniach, sklepach rybnych), spożywczych i marketach - w 132 z nich stwierdzono nieprawidłowości.

Inspektorzy ocenili 1384 partie produktów - nieprawidłowości dotyczyły ponad 64 proc. skontrolowanych partii. Mieli zastrzeżenia do prawie 60 proc. ciastek i ciast, ponad 70 proc. ryb. Dotyczyło to także ponad trzech czwartych skontrolowanego pieczywa. Zastrzeżenia budziło zarówno oznakowanie, jak i jakość produktów.

Poinformowano, że 80 partii produktów spożywczych zostało przebadanych w laboratorium. Pracownicy zakwestionowali 15 z nich. Okazało się, że na przykład ciasta i ciastka miały niewłaściwą strukturę i zawierały strzępki pleśni oraz niezadeklarowane w składzie barwniki lub miały inną niż podana na opakowaniu zawartość składników odżywczych.

UOKiK podał, że 681 partii produktów (ponad 62 proc.) miało niewłaściwe oznakowanie. Najgorzej pod tym względem wypadło pieczywo (78 proc. skontrolowanych partii). Najczęstsze nieprawidłowości to brak oznaczeń przy wielu produktach, brak wykazu składników lub ich niewłaściwe podanie (w tym np. brak wykazu alergenów czy pełnej nazwy składnika) - dotyczyło to aż jednej trzeciej skontrolowanych partii; brak nazwy produktu lub nazwa wprowadzająca w błąd (np. "kule rumowe", choć do ich produkcji nie użyto rumu, a jedynie aromat).

Przy części produktów brakowało nazwy producenta lub jego dane były niepełne. W przypadku pieczywa często nie było informacji o masie jednostkowej produktu. W przypadku niektórych ryb nie było pełnego handlowego oznaczenia gatunku (np. "dorsz" zamiast "dorsz atlantycki").

Inspektorzy stwierdzili także przypadki stosowania w oznakowaniu ciast i ciastek określenia "domowe", choć produkty zawierały konserwanty, regulatory kwasowości, emulgatory i barwniki.

Inspekcja Handlowa ukarała 45 osób mandatami, a w wyniku wszczętych postępowań administracyjnych UOKiK ukarał finansowo kilkudziesięciu przedsiębiorców. Ponadto IH skierowała 21 informacji o nieprawidłowościach do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 6 do organów nadzoru sanitarnego i 24 do innych organów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, by zwrócić uwagę, czy nie dopłacamy za wagę opakowania - produkty na wagę powinny być sprzedawane według wagi netto; podkreślono, że kupujący ma prawo wiedzieć, jaki jest skład produktu - powinien on być dostępny w miejscu sprzedaży, np. na wywieszce lub w katalogu wyłożonym w sklepie. Na produkcie powinny się znajdować dane producenta.

W przypadku pieczywa musi być podana m.in. masa produktu, oraz wykaz składników wraz z alergenami. Jeśli pieczywo jest produkowane z ciasta głęboko mrożonego, taka informacja powinna się również znaleźć w miejscu sprzedaży; poza tym poszczególne części składnika złożonego muszą być również wymienione w składzie pieczywa.