W ubiegłym roku do regionalnego oddziału ARiMR takie wnioski złożyło 50 producentów rolnych chcących zalesić 207 ha ziemi - poinformował Andrzej Trzop z Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze.

- Z tej grupy 37 rolników otrzymało postanowienia będące podstawą do rozpoczęcia zalesiania wskazanych przez nich gruntów. Dwóch spośród tych rolników złożyło już oświadczenia potwierdzające dokonanie nasadzeń, co jest podstawą do wydania im decyzji o przyznaniu pomocy finansowej i wypłaty pieniędzy. Termin składania oświadczeń dla pozostałych mija 20 maja - powiedział Trzop.

Nabór nowych wniosków dotyczących zalesiania gruntów, planowanych jesienią tego i wiosną przyszłego roku, rozpocznie się 1 czerwca br. (ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 31 lipca br.) Pomoc finansową z tego tytułu realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Z tego źródła rolnicy otrzymują dopłaty podzielone na kilka składowych.

W roku, w którym zakładana jest plantacja drzew, pomoc obejmuje trzy rodzaje płatności. Pierwsza z nich w wysokości od 4 do 6,2 tys. zł/ha (w zależności od ukształtowania terenu i gatunku drzew) - to ryczałt na pokrycie kosztów utworzenia uprawy, kolejnymi jest premia pielęgnacyjna w wysokości od 970 zł do 1,36 tys. zł/ha oraz premia zalesieniowa - 1580 zł/ha. Rolnikowi przysługuje także dopłata w przypadku obowiązku stosowania zabezpieczeń przed zwierzyną (grodzenie uprawy, repelenty itp.).

Przez kolejne cztery lata rolnik otrzymuje w dalszym ciągu pomoc w ramach premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej, a po upływie tego czasu tylko premię zalesieniową. Ta ostatnia jest wypłacana przez 15 lat od momentu założenia uprawy.

ARiMR na bieżąco kontroluje stan upraw sprawdzając czy założona uprawa jest odpowiednio utrzymywana i pielęgnowana. To jeden z podstawowych warunków otrzymywania corocznych dopłat. Po 5 latach prowadzenia uprawy leśnej rolnik jest zobligowany do przekwalifikowania tego gruntu z rolnego (lub nierolnego) na grunt leśny.

Od 2004 roku w Lubuskiem z możliwości otrzymywania pomocy finansowej z tytułu zalesień dokonanych na łącznej powierzchni 2,3 tys. ha skorzystało 389 rolników. Z dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej korzysta w woj. lubuskim obecnie 19,6 tyś rolników. Te zestawienie wskazuje, że ten odsetek jest niewielki.

Lubuski oddział ARiMR od 2004 roku osobom korzystającym z dopłat do zalesiania wypłacił łącznie z PROW ponad 23,1 mln zł. W regionie przeważają nasadzenia drzew iglastych, co wynika z niskiej klasy gleb.

- Na małe zainteresowanie lubuskich rolników tą formą gospodarowania może mieć wpływ duża lesistość regionu, która sięga prawie 50 proc. Ponadto obszary poddawane zalesieniu nie mogą być sprzeczne z uwarunkowaniami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego gmin i uwarunkowaniami środowiskowymi oraz dla każdego z nich musi być przygotowany przez Nadleśnictwo plan zalesieniowy - powiedział Trzop.

W projekcie budżetu UE na lata 2014-20 ujęto fundusze na zalesienia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jednak do chwili zatwierdzenia budżetu przez Parlament UE nie wiadomo z jakiego konkretnie programu te dopłaty będą finansowane.