Zgłoszenie o niewybuchach, które miały znajdować się w budynku mieszkalnym przyjął oficer dyżurny z komendy w Szczytnie. Na miejscu policjanci potwierdzili informację. Jak się okazało, na nietypowe znalezisko natrafił właściciel domu, gdy postanowił wymienić podłogę. Pięć sztuk niewybuchów znajdowało się pod deskami starej podłogi. Nieświadomy zagrożenia mężczyzna wyniósł niewybuchy na zewnątrz budynku.


Policjanci zabezpieczyli miejsce do czasu przybycia wyspecjalizowanej jednostki. Funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego stwierdzili, że znalezisko to granaty nasadkowe kalibru 30 mm produkcji niemieckiej z czasów II Wojny Światowej. Przybyły patrol rozminowania zabrał niewybuchy na poligon, by je w kontrolowanych warunkach zneutralizować.


Policja po raz kolejny ostrzega: „Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, czy przenosić! W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu Policję bądź inne służby.”