NIK badała wsparcie dla powodzian w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim.

Izba zarzuciła gminom, że "nie zawsze dobrze radziły sobie z rozdzielaniem pomocy". W skontrolowanych województwach na pomoc dla 37 tys. powodzian wydano ok. 570 mln zł, z tego prawie 111 mln zł wypłacono jako bezzwrotne zasiłki do 6 tys. zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a 382 mln zł na naprawę zniszczeń w ponad 14 tys. budynków i mieszkań.

Stwierdzone przez kontrolerów nieprawidłowości w gminach dotyczyły braku planów zarządzania kryzysowego lub planów, w których nie zapisano kryteriów oceny i dokumentowania szkód. Spowodowało to opóźnienia w wypłacie zasiłków.