Według danych resortu, w trzecim tygodniu października br. cena pszenicy konsumpcyjnej ponownie zmalała, choć w niewielkim stopniu (o 0,2 proc.) i wyniosła średnio w kraju 844 zł/t. Cena tego ziarna była niższa niż przed miesiącem o 0,5 proc., ale wyższa niż przed rokiem o prawie 50 proc.

W analizowanym tygodniu żyto konsumpcyjne podrożało o 3 proc. do 762 zł/t. W porównaniu do cen sprzed miesiąca ziarno to było droższe o ok. 5 proc., a w ciągu roku jego cena wzrosła o ok. 47 proc.

Po trzech tygodniach spadku wzrosły również ceny skupu jęczmienia paszowego. W dniach 15-21.10.br. średnio w skupie dostawcy otrzymywali za to ziarno 737 zł/t, tj. o 4,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena jęczmienia była o 3,5 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o ok. 72 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku krajowym utrzymuje się spadkowa tendencja cen kukurydzy. W analizowanym okresie za tonę kukurydzy w skupie uzyskiwano średnio 785 zł, tj. o 0,7 proc. mniej niż przed tygodniem. Wáodniesieniu do notowań sprzed miesiąca cena kukurydzy była znacząco (o ok. 11 proc.) niższa, ale w porównaniu do cen sprzed roku o ponad 50 proc. wyższa.

Resort rolnictwa podaje, że utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. W dniach 15-21.10.07 r. za żywiec wieprzowy płacono średnio 3,57 zł/kg, tj. o 4,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o blisko 15 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o ok. 4 proc. mniej niż przed rokiem.

W trzecim tygodniu października o 1,5 proc., tj. do 4,04ázł/kg obniżyła się cena skupu bydła. Była ona o 3 proc. niższa niż przed miesiącem iáoá4 proc. niższa niż przed rokiem.

W analizowanym okresie ceny kurcząt brojlerów ukształtowały się na poziomie 3,15 zł/kg, tj. o 1,1 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu iáoáok. 2 proc. niższym niż przed miesiącem. W porównaniu do tego samego okresu ub.r. były one jednak o prawie 29 proc. wyższe.

Rosną natomiast ceny skupu indyków. W dniach 15-21.10. br. płacono za nie 4,93 zł/kg, tj. o 0,8 proc. więcej niż wápoprzednim tygodniu, o ok. 3 proc. więcej niż przed miesiącem i o prawie 20 proc. więcej niż rok wcześniej.