Rolnicy zamieszkujący w sąsiedztwie mostu na Wiśle, w miejscowości Kierzmark, województwo pomorskie, a posiadający pola uprawne po obydwu stronach rzeki obawiają się, że w związku planowaną budową drogi szybkiego ruchu na trasie Warszawa – Gdańsk takiej będą mieć poważne problemy z dojazdem do swoich upraw. Budowa nowego odcinka tej trasy spowoduje bowiem włączenie mostu do kompleksu tej drogi.

- Fakt ten wiążę się z ograniczeniem ruchu zarówno pieszego jak i pojazdów wolnobieżnych na tymże obiekcie. Uniemożliwi to, bądź w znacznym stopniu ograniczy, dojazd (dowóz) maszyn i urządzeń rolniczych w okresie prac polowych na pola, a w okresie zbiorów wręcz uniemożliwi transport płodów rolnych ciągnikami do gospodarstw – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. – Sytuacja ta jest nie do przyjęcia zwłaszcza , że kolejny most , po którym dopuszczalny jest ruch pojazdów rolniczych znajduje się się kilkadziesiąt kilometrów dalej.

Dlatego też Pomorska Izba Rolnicza wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z prośbą, aby przy budowie tejże trasy również uwzględniła interesy mieszkańców okolicznych wsi.

Źródło: farmer.pl