Po raz kolejny na przewodniczącego Rady wybrano prof. Leszka Rafalskiego z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jeśli chodzi o nauki przyrodnicze związane z produkcją roślinną w skład Rady powołano też dr hab. Józefa Pilcha, prof. nadzw. z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, prof. Ryszarda Hołownickiego z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i prof. Marka Mrówczyńskiego z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.


Rada Główna jest wybieralnym organem przedstawicielskim instytutów badawczych, który reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej.