Agencja poniosła 80 proc. kosztów remontu, czyli ponad 1,65 mln zł. Pozostałe nakłady finansowe pochodziły ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Baszta”, na terenie której kotłownia jest usytuowana.

Realizowany od 2009 r. Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim polega na bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez ANR gminom i spółdzielniom mieszkaniowym z terenów popegeerowskich. Na zadania inwestycyjne, w szczególności w infrastrukturę, Agencja zamierza w latach 2009-2012 wydać 237 mln zł.