Portal zgromadził w jednym miejscu wszystkie przydatne informacje na temat programu „Owoce w szkole". Informacje zostały zgrupowane w odpowiednich zakładkach, m. in. „dla szkół", „dla dostawców" - aby ułatwić uczestnikom programu poszukiwanie interesujących ich formularzy i wiadomości, np. na temat zbliżających się terminów.

W portalu nie zabrakło również miejsca dla najmłodszych. Zaglądając do zakładki „kącik zdrowia" mogą dowiedzieć się o zdrowym stylu życia i sposobie żywienia, natomiast w zakładce „owocowe gry" czeka na nich kilka sympatycznych gier.

Program „Owoce w szkole" powstał w celu propagowania wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz zmiany ich nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.