Obecnie następuje rozruch technologiczny biogazowni w Kujankach. Jej oficjalne otwarcie planowane jest na styczeń roku 2009. Prowadzone są takze prace budowlane przy biogazowni w Koczale. Bioelektrownia ta będzie miała moc elektryczną 2,128 MW. Jak informuje Lech Ciurzyński z Poldanor, zgodnie z planem prace nad nią powinny zakończyć się z końcem roku 2008, a rozruch i oficjalne otwarcie nastąpi w I kwartale 2009 r.

Poldanor posiada dwie czynne biogazownie rolnicze na Pomorzu. Pierwsza z nich to uruchomiona w 2005 r. biogazownia w Pawłówku, o mocy 725 kW. Druga uruchomiona została na przełomie I i II kwartału 2008 r. w Płaszczycy o mocy 625kW, która produkuje energię elektryczną z odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz kiszonki z kukurydzy.

Źródło: farmer.pl