W inauguracji budowy wzięło udział wielu gości w tym. m. in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, puławskich instytutów naukowych, a także pracownicy IUNG-PIB.


Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD" Przemysłówka z Bydgoszczy.

Zakończenie budowy przewidziane zostało na koniec sierpnia 2014 r. Do nowego laboratorium przeniesione zostaną następujące jednostki Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa: Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz Zakład Biochemii i Jakości Plonów.