Inwestycję realizuje Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej we Wrocławiu, a wykonawcą zadania jest spółka ETP z Katowic. Prowadzone prace obejmują budowę nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry oraz rozbudowę istniejących wałów wzdłuż Odry i Cichej Wody. Dzięki inwestycji, ochronę przeciwpowodziową zyskają miejscowości: Kawice, Kwiatkowice, Rogów Legnicki i Prochowice.

„Na łącznej długości ponad 13 kilometrów poniżej stopnia wodnego Malczyce wały zostaną poddane rozbudowie, nadbudowie i budowie. Pierwsze prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku i mają potrwać przez około 12 miesięcy, a więc przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2019 roku. Wartość całego projektu to z kolei ponad 55 milionów złotych, a prawie 35 milionów złotych pozyskano z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” – czytamy w oficjalnym komunikacie wrocławskiego RZGW.

Dobudowane i zmodernizowane wały maja zabezpieczać tak zabudowania mieszkalne, obiekty przemysłowe i rolnicze, jak i użytki rolne. Zgodnie z zapowiedziami, w przyszłości nowe wały staną się częścią planowanego stopnia wodnego Lubiąż. Będą pełnić rolę tzw. wałów cofkowych, ale też będą elementem systemu zapewniającego właściwe nawadnianie okolicznych lasów i pól.