Leszek Grala kieruje dolnośląskim samorządem rolniczym od 2003 roku. W wyborczej walce nowy/stary prezes wygrał stosunkiem głosów 33 do19 z Józefem Pawlakiem z Legnicy, znanym działaczem rolniczym i byłym wiceprzewodniczącym sejmiku. W skład zarządu weszli ponadto: Ryszard Borys z Oławy jako wiceprezes oraz Franciszek Baranowski z Lubina, Tadeusz Mochalski ze Zgorzelca i Wiktor Skotnicki z Ząbkowic Śląskich.Tadeusz Jakubowski został delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Komisję rewizyjną utworzyli: Małgorzata Janusz-Franków, Tadeusz Bobowski, Tadeusz Baranek, Tadeusz Kubicz, Dionizy Prusiewicz. W skład komisji budżetowej weszli: Elżbieta Ulatowska, Marek Brusiło, Andrzej Kozłowski, Henryk Kowalik oraz Jan Laszczowski.

Leszek Grala ma 48 lat, prowadzi 600-hektarowe gospodarstwo rolne w Pisarzowicach koło Lubania, w którym hoduje bydło mleczne. W latach 2008 – 2010 obora Gralów znalazła się w ścisłej czołówce producentów mleka w regionie. W oborach liczących 150 – 300 sztuk zajęła wysokie, III miejsce na Dolnym Śląsku Jest również prezesem rolnej spółki „AGRO-FARM” w Pisarzowicach i szefem grupy producentów zbóż „TERRAPOL”.