W skład komisji rewizyjnej zostali wybrani: Jarosław Kaczmarek - przewodniczący, Jan Sojka- wiceprzewodniczący, Antoni Kubicz, Andrzej Serafin oraz Henryk Szmit.

Członkowie walnego zgromadzenia dokonali także wyboru komisji budżetowej, w skład której weszli: Wiesława Adamczyk, Janusz Bąk, Andrzej Bielecki, Stanisław Grelewicz, Zygmunt Kwasek, Bogusław Mąka, Zenon Nowakowski, Krzysztof Serweta i Krzysztof Wójcik.

Pierwsze obrady walnego zgromadzenia obecnej IV kadencji ŚIR zaszczycili swoją obecnością Piotr Żołądek, członek zarządu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyska, którzy pogratulowali nowo wybranym władzom samorządu rolniczego w województwie.