Tomasz Nawrocki

Autor: arimr

Opis: Tomasz Nawrocki

Tomasz Adam Nawrocki został prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych. Nowy prezes pełnił ostatnio funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2001 roku startował w wyborach do sejmu z list Unii Wolności. Uzyskał 171 głosów.

Henryk Smolarz

Autor: ARR

Opis: Henryk Smolarz

Sawicki powołał na stanowisko prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza związanego z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przed powołaniem Smolarz było zastępcę prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: farmer.pl