Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej, na wniosek ministra Stanisława Kalemby, szef służby cywilnej Sławomir Marek Brodziński, z dniem 15 stycznia przenosi Wojciecha Wojtyrę na stanowisko dyrektora generalnego – informuje ministerstwo.

Wojciech Wojtyra przez ostatnie 10 lat pełnił on funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest magistrem inżynierem zootechniki, absolwentem Wydziału Zootechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji.

Dotąd funkcję zastępcy dyrektora generalnego pełnił Arkadiusz Średnicki.