Lubelski Uniwersytet Przyrodniczy jako pierwszy w Polsce otwiera studia na kierunku hipologia i jeździectwo w trybie stacjonarnym. Będą to studia pierwszego i drugiego stopnia; po pierwszym absolwenci uzyskają tytuł inżyniera, po drugim magistra.

Dotychczas hodowla koni i jeździectwo były jedną ze specjalizacji wybieranych przez studentów zootechniki na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. - Cieszyło się to bardzo dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku na jedno miejsce było czterech kandydatów - powiedziała dr Iwona Janczarek z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni.

Studia z hipologii będą obejmowały wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. Studenci poznają też podstawowe zasady hodowli innych zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa hodowlanego.

Specjalne zajęcia poświęcone będą formom i sposobom użytkowania koni, m.in. w agroturystyce, rekreacji czy terapii. Część przedmiotów będzie dotyczyła jeździectwa, czyli wszystkich sportów konnych.

Wiedza zdobyta na studiach ma ułatwić absolwentom zdobywanie różnych uprawnień i specjalizacji, np. instruktora rekreacyjnej jazdy konnej, sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego czy instruktora hipoterapii (forma rehabilitacji psycho-ruchowej osób niepełnosprawnych). Będą oni mogli przystępować do wymaganych egzaminów bez konieczności odbywania specjalistycznych kursów.

W programie studiów jest też praktyczna nauka jazdy konnej i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Studia ruszą w październiku 2012 r. Kandydaci, oprócz standardowej kwalifikacji na podstawie egzaminów maturalnych, będą musieli też zdawać sprawdzian praktyczny i wykazać się co najmniej podstawową zdolnością - jazdy stępem na lonży.