Przez sześć ostatnich lat będąc członkiem zarządu odpowiadał kolejno za: controlling, finanse, kadry i płace, administrację, zarządzanie kapitałami, obsługę i informatykę. Obecnie będzie także sprawował nadzór nad: sprzedażą i zarządzaniem ryzykiem.

- Jako nowy prezes Concordii Ubezpieczenia będę dążyć do tego, aby umacniać naszą pozycję w sektorze agro. Chcemy być bowiem wiodącym merytorycznie ubezpieczycielem w tym segmencie, w Polsce - deklaruje Andrzej Cyganik - prezes Concordii Ubezpieczenia.

- Strategiczne znaczenie mają dla nas także Klienci Indywidualni, Mały i Średni Biznes. Zakładamy, że w dłuższym okresie ich udział w portfelu Concordii będzie coraz większy - dodaje Cyganik.
Priorytetowe znaczenie dla Cyganika mają także kwestie związane z klientami wewnętrznymi, czyli Partnerami biznesowymi z kanału agencyjnego, bankowego i brokerskiego.

- To, co na pewno się nie zmieni, to nasza strategia dotycząca rodzajów i zakresu oferowanych ubezpieczeń. Produkty Concordii są i będą nowoczesne, gwarantujące szeroki zakres realnej ochrony ubezpieczeniowej. - Zmienić się natomiast może podejście do technologii. Przez lata odpowiadałem za rozwiązania technologiczne w naszej firmie i teraz będę miał możliwość jeszcze większego wpływu na rozwój Concordii. Będziemy zwracać większą uwagę na wsparcie technologiczne naszych Pośredników - deklaruje Andrzej Cyganik.