Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. zatwierdziło sprawozdania finansowe i sprawozdanie zarządu spółki oraz podjęło decyzję o podziale zysku i wypłaty dywidendy za 2011 rok. WZA podjęło również decyzję o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

Powołano nowych członków Rady Nadzorczej spółki, a jej przewodniczącym został Tommy Jensen, który pełnił dotychczas funkcję prezesa zarządu ZT Kruszwica. Nowymi członkami Rady zostali także Mariusz Szeliga, Jordi Costa i Gordon Hardie.

Decyzją Rady Nadzorczej ustalono że zarząd spółki będzie składał się z siedmiu członków, a jego prezesem będzie Wojciech Jachimczyk. Nowy prezes jest związany zawodowo z ZT Kruszwica od 1 stycznia 2007 roku, sprawując do 29 maja 2012 roku funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. finansowych. Pełni też funkcję członka zarządu w Bunge Trade Polska Sp. z o.o., a od 31 maja 2012 również funkcję członka rady nadzorczej Monleon Sp. z o.o.

Ponadto Dariusz Szymański został powołany w skład zarządu spółki.