We wtorek sejmowa komisja rolnictwa skierowała projekt ustawy o ARiMR do drugiego czytania. Nad projektem tym wcześniej pracowała podkomisja rolnictwa.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt nowej ustawy o ARiMR dostosowuje polskie prawo do unijnych rozwiązań. Dotychczas Agencja działa na podstawie przepisów z 1993 r., które powołały ją do życia. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług na rzecz rolnictwa ze środków krajowych oraz funduszy unijnych.

Podczas dyskusji nad projektem na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa najbardziej kontrowersyjną kwestią okazała się sprawa powoływania zastępców prezesa ARiMR. Projekt przewiduje, że będą oni mianowani przez ministra rolnictwa. Posłowie zaś zwracali uwagę, że takie nominacje powinny odbywać się na wniosek prezesa Agencji, który musi mieć prawo doboru współpracowników.

Dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa Aleksandra Szelągowska poinformowała PAP, że nowe przepisy mają dostosować unijne regulacje do polskiego prawa. Chodzi o wyeliminowanie tych zapisów, które dopuszczają pomoc dla rolnictwa, która jest obecnie zabroniona przez unijne prawo.

Ponadto, jak zaznaczyła Szelągowska, obecny projekt ustawy dopuszcza możliwość umarzania wszystkich należności Agencji - m.in. dotyczy to dopłat do oprocentowania nieściągalnych kredytów.

Według Szelągowskiej, resort rolnictwa przygotował nowy projekt, gdyż do obowiązującej ustawy należałoby wprowadzić zbyt dużo zmian, co spowodowałoby, iż stałaby się ona nieczytelna.

Rządowy projekt ustawy jeszcze w tym tygodniu ma trafić pod obrady Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Źródło: PAP