Wsparcie finansowe otrzymało Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, do którego należą oddziały dotknięte przez żywioł.

Jak poinformował marszałek Małopolski Witold Kozłowski, na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu województwa zdecydowano o przyznaniu wsparcia dla sądeckich placówek.

"Pod koniec czerwca tego roku przez Sądecczyznę przeszły nawałnice z ulewnymi deszczami i gradobiciem, które uszkodziły także budynki naszych jednostek kultury. Zniszczeniu uległy tu dachy, elewacje budynków, silny grad wybił szyby w oknach" - relacjonował marszałek.

Duże uszkodzenia po nawałnicy

Według przedstawionych danych na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego grad i ulewny deszcz uszkodził m.in. sześć obiektów w zespole kolonistów niemieckich, zbór ze Stadeł, szopę kieratową z Maszkowic, a także budynki zaplecza. Na terenie Miasteczka Galicyjskiego zniszczeniu uległy m.in. budynki ochrony, fryzjera, dwór, karczma, remiza i antykwariat.

Na ok. 20 hektarach Sądeckiego Parku Etnograficznego można podziwiać ok. 70 zabytków architektury wiejskiej typowych dla grup etnicznych zamieszkujących tereny Sądecczyzny: Górali Łąckich, Lachów Sądeckich, Pogórzan, Łemków zachodnich oraz Cyganów karpackich.

Wizytówką skansenu jest Miasteczko Galicyjskie, czyli rekonstrukcja galicyjskiej, małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. W tym sektorze odtworzono m.in. ratusz, dwór szlachecki, warsztaty rzemieślnicze oraz remizę strażacką.