Komisja rolnictwa od lutego pozostawała bez szefa. Zbigniew Dolata (PiS) zrezygnował po podwójnym głosowaniu nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. W pierwszym - komisja poparła ten wniosek, a dopiero, gdy na żądanie Samoobrony głosowanie powtórzono, wniosek odrzucono.

Nowy przwodniczący zadeklarował dynamiczną pracę nad realizacją programu koalicyjnego. Opowiedział się także za debatą na forum Unii o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz oceną bieżących zadań dotyczących finansowania rolnictwa w perspektywie 2007-2013.

Źródło: Sejm