Na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. został powołany Marek Spuz vel Szpos. Na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy spółki Krzysztof Kowa oraz na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju oraz obszar korporacyjny spółki Piotr Szymanek.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji oraz obszar sprzedaży i marketingu spółki, rada nadzorcza zakończyła bez wyłaniania kandydata.

Ponadto, Rada Nadzorcza na stanowisko członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. powołała Tomasza Olenderka wyłonionego w wyborach członka zarządu wybieranego przez pracowników spółki.

Nowa kadencja zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r., które planowane jest na 31 marca 2015 r.