Na podstawie przepisów ustawy o COBORU, w drodze naboru, dyrektor Centralnego Ośrodka prof. Edward Gacek powołał mgr Tomasza Balcerskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka.


Balcerski dotychczas pełnił funkcję głównego księgowego COBORU, a wcześniej głównego księgowego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.