Dr inż. Henryk J. Smolarz od wielu lat związany jest z działalnością naukową w zakresie rolnictwa. W latach 2005-2007 był posłem na Sejm RP V kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uczestniczył w pracach Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Laureat ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2004”.

Źródło: ARR