"Losy polskiego rolnictwa zależą w głównej mierze od rozstrzygnięć w Brukseli. Przed nami przegląd Wspólnej Polityki Rolnej. Musimy być bardzo aktywni, aby współkreować, a nie tylko opiniować kierunki nowych rozwiązań” – podkreślił minister Marek Sawicki.
Szef resortu poinformował związkowców o wizycie ministra rolnictwa Francji oraz o sprawach, które będą omawiane podczas rozmów bilateralnych.

Francja, podobnie jak Polska uważa, że po 2013 r. nie powinno się ograniczać środków na Wspólną Politykę Rolną. Minister stwierdził, że „rozwój obszarów wiejskich nie może być wspierany kosztem środków na rolnictwo”.

Poprawa dochodowości w gospodarstwach rolnych to główny cel działań ministra Marka Sawickiego. „Stawiam na dobre relacje z partnerami zewnętrznymi, w tym z Rosją” – powiedział szef resortu. Minister zachęcał rolników do organizowania się w grupy producenckie i tworzenie spółdzielni. Powiedział, że „spółdzielnie to wielka szansa dla rolników. Będę zachęcał do ich tworzenia” . Minister zaprosił wszystkie związki do współpracy.

Przedstawiciele Kółek Rolniczych poruszyli szereg tematów. Główne z nich to: usprawnienie funkcjonowania ARiMR, uproszczenie procedur, problem wielkoprzemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej, rozwój produkcji biopaliw, a także reforma systemu ubezpieczeń społecznych i obciążenia dla rolnictwa, w tym podatkowe.

Źródło: MRiRW